Disainikonkurss „Eesti Juurte Juurde“ 19.07.2013

Eesti Disainerite Liit kuulutab välja disainikonkursi "Eesti Juurte Juurde!" Globaliseerumise ja massikultuuri ajastul on põhjust aina rohkem tagasi vaadata  minevikku, et otsida ühe rahvuse unikaalset olemust, väärtushinnanguid ja esteetikat. Kultuuripärand on meie identiteedi osa ja alus, esemeline kultuur on igal maal omanäoline, see eristab meid teistest rahvustest, seda peab oskama hinnata ja hoida.

Erialaliit loodab konkursi kaudu tutvustada avalikkusele pärandtehnoloogia pärleid kaasaegse disaini võtmes. Konkursile oodatakse traditsioonilistest paikkondlikest kujunduspõhimõtetest arendatud tooteid mis on oskusi ja käsitöötehnikaid kaasajastades ning uusi tehnoloogiaid integreerides uue väärtuse ja elu saanud (mitte traditsioonilist käsitööd). Soovime vältida kunstmaterjalidel rahvusmustrite kommertsiaalset produtseerimist. EDL ootab avalikule konkursile kaasaegseid ja omapäraseid tooteideid ja prototüüpe, mis on valminud oskuslikult pärandtehnoloogiad, vanu materjalide käsitlusi ja stiliseeritud ornamentikat kasutades.Tööde esitamise tähtaeg on 8. september 2013. Auhinnafond on 3000 EUR. Tööd palume tuua koos märgusõnaga varustatud ümbrikuga Eesti Disaini Maja galeriisse. Nominentide väljakuulutamine 18.septembril 2013. Nominentide näitust saab näha 26.09-6.10.2013 Arhitektuuri- ja Disainigaleriis (Pärnu mnt 6). Töid hindavad pärandtehnoloogia ja etnograafia spetsialistid ning kogenud disainerid.

Autasustamistseremoonia toimub Disainiöö avapeo raames EKA platsil (Tartu mnt 1) asuvas Disainilinnakus 26.09.2013. Paremad tooted leiavad turustamisvõimaluse Eesti Disaini Maja kaudu. Konkurss ühtib suurepäraselt ka Eestis toimuvate kultuuripärandiaasta üritustega.

KONKURSI TINGIMUSED

 

I Konkursi eesmärk

 

1.1   Konkursi eesmärgiks on luua Eesti ajaloolisest kultuuripärandist lähtuvaid keskkonnasõbralikke väiketooteid, mis aitaks teadvustada kultuuripärandit kõikjal enda ümber ning aitaks mõista, et seda tuleb ühiselt hoida.

Konkursi siht on näidata tänapäevase disaini ning Eesti rahvusliku pärandi seoseid, neid integreerida ning taastutvustada nii kodu- kui välismaal.

 

1.2 Konkursile oodatakse ideid, mis on saanud tõuke Eesti esemelisest ja visuaalsest kultuurist, millel on tarbimisväärtus, mis rõhutaksid Eesti unikaalsust, on innovaatilised ning loodud eelkõige kohalikest orgaanilistest või taaskasutatavatest materjalidest ning mida oleks võimalik ökonoomselt tirazeerida.

 

1.3 Esitatud tööd peaksid olema varustatud legendi või tutvustava looga.

 

II Üldtingimused

 

2.1 Konkursi korraldaja on MTÜ Eesti Disainerite Liit.

 

2.2 Konkurss on anonüümne.

 

2.3 Konkurss on avalik ja sellel võivad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kes õpivad või tegutsevad kunsti- või disainivaldkonnas v.a hindamiskomisjoni liikmed.

 

2.3 Konkursile esitatavad tööd peavad olema nõuetekohaselt vormistatud ja vastama alljärgnevatele tingimustele.

 

2.5 Esitamisele kuuluvad:

2.5.1 toote prototüüp (soovitavalt originaalformaadis), mis on valminud viimase 2 aasta jooksul ning mida ei ole avalikkusele esitletud.

 

2.5.2 autori andmed kinnises ümbrikus varustatuna märksõnaga

 

2.4.3 töö kirjeldus ehk legend; samuti info töö valmistamise ja materjalide kohta

 

2.6 Konkursile esitamisega seotud kulutusi ei hüvitata.

 

2.7 Konkursile esitatud tööd tagastatakse alates 6.10.2013.

 

 

III Tööde esitamise graafik

 

Tööde esitamise tähtaeg on 8. september 2013.

Nominentide väljakuulutamine 18.septembril 2013

Nominentide tööd tuuakse Arhitektuuri- ja Disainigaleriisse (Pärnu mnt 6) 25.09.

 

IV Konkursitööde hindamine ja auhinnad

 

4.1 Auhinnafond on 3000 EUR. Hindamiskomisjon valib välja 3 enim nõuetele vastavat tööd ning premeerib vastavalt:

I auhind 1500 EUR

II auhind 1000 EUR

III auhind 500 EUR

 

4.2 Zürii hindab konkursitööde juures

_originaalset/uudset lähenemist minevikupärandi kaasajastamisel

_tarbimisväärtust/funktsionaalsust

_materjalide valikut sh traditsiooniliste materjalide uuskasutust

_esteetikat/stiilsust

_keskkonnasõbralikkust

_kultuuriloolisust

 

4.3 Vastavatasemeliste tööde puudumisel jääb korraldajatel õigus auhinnafond ümber jaotada.

 

4.4 Hindamiskomisjonil on võimalus esile tõsta „Äramärgitud tööd“.