EDL Üldkogul toimusid juhtorganite valimised. 22.06.2023

21.06.2023 toimus Põhalas EDL korrapärane Üldkogu.
Üldkogut juhatas Reet Aus.
Ülevaatega EDL 2022-2023 tegevustest tegi Ilona Gurjanova.
Revisjonikomisjoni otsuse kandis ette Linda Tamm.
Üldkooosolek kinnitas EDL 2022.a. majandusaasta aruande.

Toimusid EDL juhtorganite valimised.
Häältelugemiskomisjonis olid Anu Hint ja Urve Tõnnus.

EDL JUHTORGANITE VALIMISTULEMUSED

EDL Juhatus

1.Aivar Habakukk (29 häält)
2.Daniel Kotsjuba (29 häält)
3.Kärt Summatavet (25 häält)
4.Leonardo Meigas (25 häält)
5.Mihkel Güsson (26 häält)
6.Raili Keiv (26 häält)
7.Reet Aus (29 häält)
8.Tarmo Luisk (28 häält)

Revisjoni Komisjon

1.Vilve Unt (26 häält)
2.Anne Liis Leht (30 häält)

Loometoetuste Komisjon

1.Keret Altpere (29 häält)
2.Ülar Linnuste (28 häält)
3.Mait Summatavet (27 häält)

President

1. Ilona Gurjanova (29 häält)

Täname eelmise koosseisu liikmeid ja ütleme jällenäegmiseni: Hugo Mitt, Linda Tamm, Mare Remmelgas ning õnnitleme uusi juhtorganiste liikmeid:
Mihkel Güssoni, Raili Keivi, Leonardo Meigast, Vilve Unti, Anneliis Lehti.