Eesti disainerid ja mööblitootjad alustasid koostööd 25.08.2012

23-24 august 2012 toimus Sagadi mõisas seminar ja töötuba, millest võtsid osa koostööst huvitatud eesti ja inglise disainerid ning kohalikud mööblitootjad. Üritus toimus "Mööblitööstuse ekspordivõimekuse tõstmise“ klasteri raames, mille eesmärk on hoogustada disainikasutust ettevõtetes ning suurendada disainerite teadlikkust tootmisettevõtete tööprintsiipidest ja tootmisest. Parimad lahendused tootearenduses on toimunud koostöös, kus on ühendatud teadmised sihtturgudest, disainist ja praktilised inseneri oskused. 
Peaesinejaks oli mööblidisainer Dan Ziglam Suurbritanniast, kes rääkis oma kogemustest Briti tootjatega. Tartu Ülikooli doktorant Georg Gavronski rääkis füsiodisainist, ehk mida tuleks silmas pidada uut mööblit kavandades vältimaks seljapatoloogiate teket. Praktilise poole pealt tuli appi Margus Proos, kes tutvustas lähteülesande koostamisel tehtavaid tüüpvigu. Intellektuaalse omandi kaitsest rääkis Almar Sehver.  
2 päevase töötoa tähtsaks osaks olid disainerite ja mööblitootjate tutvustused ja lähteülesanded uute toodete väljatöötamiseks. Disainerid valisid lähteülesannete põhjal endale huvipakkuva tootja ning tootjaga koostöös esitatakse kavandid klastri juhile, kes koos erapooletu Inglise disaineriga valivad välja tootearenduse projektid, mida hiljem hakatakse rahastama Klastri meetme alt. Keskmiseks ühe projekti toetuse eelarveks planeerime 10 000 eurot. Kavas on ellu kutsuda ca 8-9 tootearendusprojekti. Selle raha eest toetatakse disaineri ja insenertehniliste lahenduste väljatöötamise kulusid aga ka toote katsetuste ja sertifitseerimiste läbiviimist.  Projektis osalesid tootjatest AS Standard, AS Kalla Mööbel, OÜ Ermatiko, OÜ Askala, OÜ Halver, OÜ 4ROOM, AS Woodman ning disainerite liidu liikmetest Tarmo Luisk, Hugo Mitt, Veiko Liis, Leonardo Meigas, Kalle Pabut, Ivari Männi, Raimo Sau, Keha3 OÜ ja Ruumilabor OÜ. Ürituse õnnestumise eest vastutasid klastri arendusjuht August Kull ja EDL esinaine Ilona Gurjanova 

Eesti Disainerite Liit ühines 2012.aastal klasteriga „ Mööblitööstuse ekspordivõimekuse tõstmine“. Klastri tegevusi toetab osaliselt EAS. Uute toodete väljaarendamine on pikk ja ressursimahukas protsess. EAS - i klastriprojekt aitab siinkohal riske maandada ning läbi viia tootearendused, milleks tavaolukorras puudub aeg ja vahendid. Disaineritele annab see võimaluse ellu viia uudseid tooteideid, milleks on vaja tootjapoolset kogemust.