EDL ÜLDKOGUL VALITI LIIDULE PRESIDENT, JUHATUS, REVISJONI- JA LOOMETOETUSTE KOMISJON 06.06.2017

HÄÄLETUSTULEMUSED:

EDL presidendiks on uuel kolmeaastasel perioodil  valitud ühehäälselt Ilona Gurjanova

EDL juhatusse pääsevad 7 enam hääli saanud kandidaadid:

1. Aivar Habakukk 

2. Tõnis Vellama 

3. Monika Järg 

4. Reet Aus 

5. Kärt Summatavet 

7. Hugo Mitt 

8. Tarmo Luisk 

Revisjonikomisjon:

·      Linda Tamm 

·      Mare Remmelgas 

·      Timur Seifullen 

Loometoetuste komisjon:

·      Keret Altpere 

·      Ülar Linnuste 

·      Mait Summatavet 


Alates 2017.a. on võimalik EDL toetaja liikmeks kandideerida ka firmadel ja organistatsioonidel

EESTI DISAINERITE LIIDU ÜLDKOGU KOOSOLEK

01.06.2017 kell 17.00

Overall Eesti AS Lootsi 11

Koosolekut juhatas: Tõnis Vellama

Päevakord:

1.     Ettekanded: 

·      Digitrüki võimalustest - Virko Kuusk /Overall Eesti/

·      Semiootilised ekspertarvamused disaini puudutavate vaidluste lahendamisel - Tiit Kuuskmäe /Mind the Meaning/

2.     Ülevaade loometoetustest - Ülar Linnuste

3.     Eesti Disainerite Liidu 2016. a. tegevused ja suunad 2017. aastaks - Ilona Gurjanova

4.     2016.a. majandusaruande kinnitamine

5.     Ettepanekud ja muudatused Eesti Disainerite Liidu põhikirjas

6.     Uue EDL juhatuse ja juhataja ning loome- ja revisjonikomisjoni valimised