Konkurss RoheAsi 14.03.2022

Konkurssi „RoheAsi“ korraldab Eesti Disainerite Liit koostöös Tallinna linnaga, mis kannab 2023. aastal tiitlit Euroopa roheline pealinn.

Konkurss „RoheAsi" kutsub professionaale (disainerid, kunstnikud jt) looma keskkonnasäästlikke tooteid, mis oleksid kasutatavad igapäevaelus, samas stiilsed, innovaatilised ja kõrge esteetilise väärtusega ning kannaksid endas loodussäästlikkuse (taaskasutus, uuskasutus, ringmajandus), praktilisuse ja pikaealisuse põhimõtteid.

Otsime ja ootame uusi algatusi ning ideid, mille läbi edendada ja toetada erinevate huvigruppide seas keskkonnasõbralikku ellusuhtumist, leida nutikaid lahendusi ja sõnumikandjaid (sh ametlikke meeneid), mis haakuvad ühe või mitme rohelise pealinna programmi fookusteemaga: kaasav linn, nutikas linn, kestlik linn, õppiv linn.

Euroopa rohelise pealinna-aastaks on Tallinn seadnud eesmärgiks parandada linlaste elukvaliteeti ning luua parema elukeskkonna ja linnaruumiga keskkonnasõbralik linn, mil on ka kestlikest põhimõtetest lähtuv juhtimine. Samuti soovitakse kaasata Tallinna kogukondi rohkem linna arendamisesse, leida võimalusi roheinnovatsiooni toetamiseks ja rakendamiseks, arendada süsinikuneutraalset liikuvust ja ringmajandust ning aidata linnaelanikel paremini mõista keskkonnahoiu olulisust.


Konkurss jätkab Eesti Disainerite Liidu initsiatiivi tuua turule tooteid, mille järgi on märgatav nõudlus ning on jätkuks konkursisarjale, mille raames on juba selgunud parim "Väike Asi", parim "Meeste Asi ja parim "Laste Asi".

TAOTLEMINE JA LISAINFO: https://www.edl.ee/konkurss#15