Konkurss „Sellist kinki ma tahaksin” 14.02.2017

Eesti Disainerite Liit koostöös Kultuuriministeeriumiga veavad konkurssi „Sellist kinki ma tahaksin”, mille tähtaeg tohutu kiirusega läheneb!

PALUKS LAHKESTI OMA NUTIKAD KINGIIDEED LAADIDA ÜLES siin  JA TUUA DISAINIMAJJA KA PROTOTÜÜP HILJEMALT 20.VEEBRUARIL

NÄITUS AVATAKSE Solarises DISAINIPÄEVAL 23.VEEBRUARIL KL 10 ning autasustamine kl 16:00

Züriisse kuuluvad:

Kultuuriministeeriumist 

1 Veronika Valk  

EDL liikmed, disainerid: 

2 Ivo Nikkolo 

3 Hugo Mitt 

4 Helena Koop 

Eesti Disaini Maja projektijuht 

5 Kirke Tatar 

EV100 poolt osaleb žürii töös turundus- ja kommunikatsioonijuht 

6 Anneli Ohvril

7 Muusik Villu Veski


Konkurss „Sellist kinki ma tahaksin"

Taust ja eesmärk

Ideekonkurssi „Sellist kinki ma tahaksin" ajendas korraldama asjaolu, et Eestis on vaatamata hiljutisele loovettevõtete puhangule ikka veel liiga väike valik modernseid meeneid, mida ihkaks noor ja vana, mees või naine ning mida oleks uhke kinkida väliskülalistele. Napib originaalseid väiketooteid ja kingitusi, mis täidaksid tühimiku vajalike ja elule vürtsi lisavate esemete osas ja mis rõõmustaksid nii kingiideede näljas vaevlevaid kohalikke, reisimeeneid valivaid turiste kui ka organisatsioone, kes tahavad oma partneritele head eestimaist disaini kinkida. Oleme kingisaajatena tüdinenud järjekordsest mittemidagiütlevast suveniirist ja kinkijana ahastuses kui ei suuda leida sobivat kingitust oma sõbrannale, mehele või ämmale. Eriti keeruline on leida väärikat kinki väliskülalisele, mis toimiks riigi visiitkaadina ja mainekujundajana, edastaks meie unikaalsust, ajalugu, väärtushinnanguid ja kultuuritraditsioone.

Konkurss „Sellist kinki ma tahaksin" kutsub professionaale (disainerid, kunstnikud jt) looma inimeste vajadusest lähtuvaid stiilseid ja kõrge esteetilise väärtusega keskkonnasõbralikke väiketooteid, mis võiksid kuuluda igapäevaellu, mis oleks uudse vormiga, heast materjalist ja millel oleks ka kasutamisväärtus. Võidutöö võiks olla üllatav, nutikas, esteetiliselt nauditav ning võiks kanda endas loodussäästlikkuse, praktilisuse ja pikaealisuse põhimõtteid. Tooted võiksid luua pealevaatamisel või kasutamisel positiivse meeleolu. Lisaks rohelisele mõtteviisile võiks väikeobjekt väärtustada ka lokaalsust; kasuks tuleb, kui tootel oleks oma lugu, mis näitaks Eestit kui leidlikku ja loova potentsiaaliga maad.

Konkursile laekuvatest tööde hulgast valib žürii välja auhinnalised võidutööd, mida autor kokkuleppel korraldajatega tiražeerib. Tooteid eksponeeritakse ka erinevatel näitustel ning kokkuleppel autoriga realiseeritakse valikuliselt tooteid ka Eesti Disaini Maja galerii kaudu.

„Sellist kinki ma tahaksin" konkursile pakutavad väiketooted võiksid soovituslikult olla:

o      innovaatilised, nutikad

o      tarbimisväärtususega

o      kasutajasõbralikud

o      esteetiliselt nauditavad

o      ökonoomselt tiražeeritavad

o      keskkonnasõbralikust materjalist

o      kvaliteetselt teostatud

o      turuhinnale vastavad 

Toote hind: 

Tooted jaotuvad nelja hinnakategooriasse. Autori poolt pakutav lõpphind peaks sisaldama toote loomise, materjali, pakendi ja valmistamise hinda jm vormistamise kulu ning käibemaksu.

IV kategooria: 20 – 30 EUR (sisaldab km)

III kategooria:   50 – 60 EUR (sisaldab km)

II kategooria: 50-100 EUR (sisaldab km)

I kategooria: 100-150 EUR (sisaldab km)

1. Üldtingimused

1.1    Konkursi korraldaja on Eesti Disainerite Liit koostöös Kultuuriministeeriumiga.

1.2    Konkursile esitatud tööd on anonüümsed kuni hindamiskomisjoni otsuse tegemiseni.

1.3    Konkurss on avalik ja sellel võivad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kes õpivad või tegutsevad disaini- või muus loomevaldkonnas, v.a hindamiskomisjoni liikmed.

1.4    Esitatud tööd peavad olema varem mitte avalikustatud, nõuetekohaselt vormistatud, komplekssed, varustatud võimalusel pakendi ja etiketiga, millel on märgitud MÄRKSÕNA.

1.5    Konkursile esitatakse:

         1.5.1    väiketoote prototüüp, originaalformaadis M 1:1. Prototüüp ei pea olema lõplikust materjalist;

         1.5.2    väiketoote pakend M1:1. Pakend ei pea olema lõplikust materjalist;

         1.5.3    tutvustus: A3 väljatrükina (soovitavalt õhukesel kapal) ja digitaalses formaadis jpg või pdf; A3 sisaldab: ruumilist kujutist (foto või 3D), jooniseid mõõtudega ja toote kirjeldust, infot materjali ja pakendi kohta, mõõte, kaalu ja legendi/tutvustust;        

         1.5.4    info väikeobjekti materjalide ja valmistamise võimekuse kohta (kui suur oleks mõeldav tiraaź). Vajalik lisada tarneaeg koguste kaupa;

         1.5.5    hind: väikeobjekti tüki müügihind tiražeerimise puhul (sisaldab loovat tööd ehk honorari, materjale, pakendit, tootmist ja käibemaksu). Ühe toote hind arvutada tiraazile 10 tk. Ühe meene müügihind ei tohiks ületada IV kategoorias 30 EUR, III kategoorias 60 EUR, II kategoorias 100 EUR ja I kategoorias 150 EUR.

         1.5.6    autori andmed kinnises ümbrikus varustatuna märksõna ja pealkirjaga konkurss „Sellist kinki ma tahaksin“.

1.6       Hindamiskomisjoni ja autori kokkuleppel võidakse ideekonkursile esitatud töid edasi arendada ja viimistleda.

1.7       Konkursil osalemisega seotud kulutusi ei hüvitata.

1.8       Konkursile esitatud tööd tagastatakse soovi korral.

1.9       Konkursi korraldajatel puudub õigus konkurssile esitatud ideid realiseerida ilma autori kokkuleppeta.

1.10     Konkursile esitatud tööd on kaitstud Autoriõiguse Seadusega, mis välistab väikeobkjekti tootmise ja levitamise kolmandate isikute poolt.

1.11     Konkursile tööd esitades kinnitab osaleja, et ta:

            1.11.1 aktsepteerib kõiki konkursitingimusi ja ei oma mis tahes pretensioone konkursi korraldaja suhtes;

            1.11.2 annab nõusoleku oma nime ja konkursile esitatud töö(de) avaldamiseks meedias, reklaamides, näitustel, jm kohtades ilma talle selle eest täiendavat tasu saamata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

 

2.    Tööde esitamise aeg ja koht

2.1    Tööde esitamise aeg on 20. veebruar, 2017.

2.2    Tööde esitamise koht on Eesti Disainerite Liit.

2.3.   Töid esitatakse internetikeskkonnas edl.ee: (edl.ee/konkurss#11) ja prototüübid tuuakse füüsilisel kujul aadressil Kalasadama 8, 10145. EESTI DISAINI MAJA. Iga päev kl 12-18. Kontakttelefon: 555 73687

2.3    Ümbrikusse lisada väljatrükk tootest koos selgitavate tekstidega (A3) ja eraldi kinnises ümbrikus (kuhu on kirjutatud peale märksõna) autori nimi ja kontakt.

 

3.    Konkursi auhind / ostupreemia

3.1    Auhinnafond:

Auhinnafond koos ostupreemiatega on 3000 EUR. Hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad professionaalsed disainerid, avaliku sektori ja konkursi korraldajate ning turundusspetsialistide esindajad valivad välja enim nõuetele vastavat tööd ning annavad auhinnad / ostupreemiad välja vastavalt:

 

KULTUURIMINISTEERIUMI OSTUPREEMIAD:

I    auhind – 1500 (üks tuhat viissada) EUR

     sisaldab ostulepingut toote tiražeerimiseks ja toote kasutamise ainuõigust 6 kuu jooksul (ehk auhinna võitja loovutab Kultuuriministeeriumile tooteid 1500 EUR eest) ;

     II   auhind – 1000 (üks tuhat) EUR

         sisaldab ostulepingut toote tiražeerimiseks ühe konkursikorraldaja kulul ja toote kasutamise ainuõigust 6 kuu jooksul (ehk auhinna võitja loovutab Kultuuriministeeriumile tooteid 1000 EUR eest);

     III auhind – 500 (viissada) EUR

     sisaldab ostulepingut toote tiražeerimiseks ja toote kasutamise ainuõigust 6 kuu jooksul (ehk auhinna võitja loovutab Kultuuriministeeriumile tooteid 500 EUR eest);

EESTI DISAINI MAJA (EDL) OSTUPREEMIA:

         Eriauhind – 500 (viissada) EUR

sisaldab ostulepingut toote tiražeerimiseks ja toote kasutamise ainuõigust 6 kuu jooksul (ehk auhinna võitja loovutab Eesti Disaini Majale tooteid 500 EUR eest);

Näiteks: I auhinna võitjaga sõlmitakse leping 1500 EUR suuruses, mille eest autor peab üle andma 10

I kategooria toodet või 20 II kategooria toodet kokkulepitud aja jooksul jne

3.2    Vastavatasemeliste tööde puudumisel jääb korraldajatel õigus auhinnafond ja ostupreemiad muuta või ümber jaotada.

3.3    Hindamiskomisjonil on võimalus välja panna lisa „Eriauhindu" ja sõlmida autoritega erilepinguid.

3.4    Konkursi korraldajad sõlmivad võidutööde autoritega lepingu edaspidise kohta, mis käsitleb küsimusi toote tiražeerimise, tasumise ja tähtaegade kohta.

3.5    Konkursi korraldajad aitavad võimaluse korral ka teiste heatasemeliste väikeobjektide tiražeerimist ning müüki vastavalt autori ja konkursikorraldaja omavahelisele lepingule.

3.6    Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada konkurss ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt konkursil osalejatele meedia vahendusel.

3.7    Kõik konkursist tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

   Konkursi ajakava

       28.detsember, 2016 - konkursi väljakuulutamine

       20.veebruar, 2017 - konkursi tööde esitamise tähtaeg

       21-22. veebruar, 2017 - hindamiskomisjoni töö

23. veebruar, 2017 - võitjate väljakuulutamine ja näituse avamine 

Esita töö konkursile siin