Tallinn Kõigile! Soomes 28.05.2012

21.mail avati Helsinki Eesti Majas näitus, mis tutvustab rahvusvahelist projekti Tallinn For All, mille käigus selgitati välja aasta jooksul Tallinna ligipääsetavuse ja infograafikaga seotud kitsaskohad ning tudengid eesti ja prantsuse õppeasutustest tuntud välisspetsialistide juhendamisel töötasid välja ettepanekud linna funktsionaalsuse parandamiseks. Eesmärk oli läbi viia hariva sisuga projekt, mis kaasaks linnaruumi planeerimisotsuste tegemisel erinevate vajadustega inimgruppe ning tutvustaks läbi praktilise kogemuse kaasava disaini põhimõtteid.
Tallinn For All projekti algataja on Eesti Disainerite Liit. Koostööd tehti Tallinna linna, Puuetega Inimeste Koja, EIDD Design For All Europe liikmete ja teiste huvigruppidega. Näituse materjali on koostanud erinevate kõrgkoolide tudengid. Väljapanek jääb avatuks kuni 11.juunini.