"Woods and the Sea: Estonian Design and the Virtual Frontier"  02.03.2018

Eesti Disaini Päeval, 23.veebruaril, jõudis kultuurihuvilisteni ingliskeelne raamat Eesti disainielust välisajakirjaniku pilgu läbi - "Woods and the Sea: Estonian Design and the Virtual Frontier" 

Raamatu esitlus toimus 23. veebruaril kl 16.00 Solarise keskuses, Eesti Disaini Maja esinduses.

Eesti disaineritest jutustava raamatu autor on Beriliinis resideeruv USA disaini- ja teaduse ajakirjanik Michael Dumiak. Kaasautoriteks on Ene Läkk, Ilona Gurjanova ning Kai Lobjakas, kelle materjali põhjal on koostatud disaini ja tarbekunsti ajalugu tutvustav peatükk. Eesti Disainerite Liit, kes on raamatu väljaandja, pidas vajalikuks Eesti disainimaastikku kirjeldada välisvaatleja silmade läbi. Dumiak on esimene ajakirjanik, kes välismeedias Eesti disainist lugusid on kirjutanud ning valdkonna arenguga aastaid ennast kursis hoidnud.


Eesti dünaamilist arengut e-riigina ja disaini lähiajalugu kirjeldava raamatu eesmärk on tutvustada välismaailmale erinevate lugude kaudu eesti disainereid ja arhitekte majanduse ja poliitika kontekstis. Lutherist Skype-ni, Matti Õunapuust Reet Ausini; Maile Grünberg, Tarmo Luisk, Tanel Veenre, Ivo Nikkolo, Mait Summatavet ja muidugi Bruno Tomberg. Autor intervjueeris ligi 50 disainerit/arhitekti, ta soovib lugeja viia võimalikult lähedale loo allikale. Intervjuude põhjal tegi autor järelduse, et eestlase religioon on seotud metsaga. Läbiv teema, lisaks disainile, on armastus looduse vastu ja seenelkäimise kirg – siit ka raamatu pealkiri. Michael Dumiak on teost tutvustanud ja publikuga kohtunud Disainiööl ja Washingtonis Eesti disaini päevadel. Tallinnas kahjuks 23.02 autor osaleda ei saa.

Raamat on Eesti Disainerite Liidu kingitus EV sajale.

Väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital.

Raamatut saab osta Eesti Disaini Maja poest ja e-poest