Konkurss „VÄIKE ASI "

Taust ja eesmärk

Konkurssi „Väike Asi“ ajendas korraldama asjaolu, et Eestis puuduvad modernsed väikeobjektid, aksessuaarid, meened, mis täidaksid tühimikku vajalike ja elule vürtsi lisavate väiketoodete osas. „Väike Asi“ peaks olema esteetiliselt nauditav ning kandma endas loodussäästlikkuse, praktilisuse ja pikaealisuse põhimõtteid. Lisaks rohelisele mõtteviisile peaks väikeobjekt väärtustama ka lokaalsust; pajatama oma loo ning tutvustama Eestit kui leidlikku ja loova potentsiaaliga maad.

Konkurss „Väike Asi" kutsub professionaale (disainerid, kunstnikud jt) looma inimeste vajadusest lähtuvaid keskkonnasõbralikke väiketooteid, mis oleksid kergesti kasutatavad igapäevaelus, samas oleksid stiilsed ja kõrge esteetilise väärtusega, mis rõõmustaksid nii kingiideede näljas vaevlevaid kohalikke kui ka reisimeeneid valivaid turiste. Väikeobjekt oleks ühtlasi suveniir, mis riigi visiitkaadina ja mainekujundajana edastab selle maa unikaalsust, ajalugu, väärtushinnanguid ja kultuuritraditsioone ning mis annaks ka ametiasutustele ja firmadele põhjuse revideerida oma seniseid kingiideid.

Konkursile laekuvatest töödest tehtud valik on eelkõige mõeldud eksponeerimiseks erinevatel näitustel ja messidel ning realiseerimiseks Eesti Disaini Maja ning Munkadetaguses torni galerii kaudu.


Väike Asi konkursile pakutavad väiketooted peaksid olema:

o      innovaatilised

o      tarbimisväärtususega

o      kasutajasõbralikud

o      esteetiliselt nauditavad

o      ökonoomselt tiražeeritavad

o      keskkonnasõbralikkust rõhutavad

o      Eesti (sh Tallinna) unikaalsust ja lokaalsust rõhutavad

o      kvaliteetselt teostatud

o      turuhinnale vastavad


1. Üldtingimused

1.1 Konkursi korraldaja on Eesti Disainerite Liit.

1.2 Konkurss on avalik ja sellel võivad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kes õpivad või tegutsevad disaini- või muus loomevaldkonnas, v.a hindamiskomisjoni liikmed.

1.3 Esitatud tööd peavad olema nõuetekohaselt vormistatud, komplekssed, varustatud etiketiga, millel on märgitud toote ja disaineri/brändi nimi . Võimalusel lisada pakend ja legend.

1.4 Konkursile esitatakse:

1.4.1 väiketoote prototüüp, originaalformaadis M 1:1. Prototüüp ei pea olema lõplikust materjalist.

1.4.2 ruumiline kujutis, joonised mõõtudega ja kirjeldus – A4 väljatrükina ja digitaalselt formaadis jpg           või pdf (CD-na või küsida ftp andmed või lasta saata märgusõna all edl@edl.ee aadressil)

1.4.3 info väikeobjekti materjalide ja valmistamise võimekuse kohta (kui suur oleks mõeldav tiraaź);

1.4.4 väikeobjekti tüki müügihind tiražeerimise puhul (sisaldab loovat tööd, materjale ja tootmist);

1.4.5 autori andmed kinnises ümbrikus varustatuna märksõna ja pealkirjaga konkurss „Väike Asi“

1.5 Hindamiskomisjoni ja autori kokkuleppel võidakse konkursile esitatud töid edasi arendada ja viimistleda.

1.6 Konkursil osalemisega seotud kulutusi ei hüvitata.

1.7 Konkursile esitatud töid ei tagastata.

1.8 Konkursi korraldajatel puudub õigus konkurssile esitatud ideid realiseerida ilma autori kokkuleppeta.

1.9 Konkursile esitatud tööd on kaitstud Autoriõiguse Seadusega, mis välistab väikeobkjekti tootmise ja levitamise kolmandate isikute poolt.

1.10 Konkursile tööd esitades kinnitab osaleja, et ta:

1.10.1 aksepteerib kõiki konkursitingimusi ja ei oma mis tahes pretensioone konkursi korraldaja suhtes;

1.10.2 annab nõusoleku oma nime ja konkursile esitatud töö(de) avaldamiseks meedias, reklaamides, näitustel, jm kohtades ilma talle selle eest täiendavat tasu saamata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

 

2.    Tööde esitamise aeg ja koht

2.1 Tööde esitamise aeg on 2. aprill 2012

2.2   Tööde esitamise koht on Eesti Disainerite Liit.

EESTI DISAINI MAJA, Kalasadama 8, 10145. Kontakttelefon: 555 73687

 

3.    Konkursi auhind

3.1 Hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad professionaalsed disainerid, tootjate ja turundusspetsialistide esindajad valivad välja kolm enim nõuetele vastavat tööd ning autorid saavad ostupremeeriad vastavalt:

 

       I auhind – toote tiražeerimine konkursikorraldaja kulul kuni 1500 (üks tuhat viissada) EUR;

 

       II auhind – toote tiražeerimine konkursikorraldaja kulul kuni 1000 (üks tuhat) EUR;

 

       III auhind – toote tiražeerimine konkursikorraldaja kulul kuni 500 (viissada) EUR

 

Eriauhinna paneb välja Munkadetagune torn parima kaasagse lähenemise eest Tallinna ajaloolistele sümbolitele või objektidele (näiteks Munkadetagune torn). Auhinnatud väiketoote tiraaźi 1000 EUR ulatuses ostab välja MTÜ Munkadetagune torn eeldusel, et ühe meene ostuhind ei ületaks 7 EUR. Meene on mõeldud eelkõige turistidele: lokaalsust rõhutav, tarbimisväärtusega, leidlik, lihtne, üllatav nii materjali kui teostuse poolest.

3.2 Vastavatasemeliste tööde puudumisel jääb korraldajatel õigus auhinnafond ümber jaotada.

3.3 Hindamiskomisjonil on võimalus esile tõsta „Äramärgitud tööd".

3.4   Konkursi korraldajad sõlmivad võidutööde autoritega lepingu edaspidise kohta, mis käsitleb küsimusi toote tiražeerimise, tasumise ja tähtaegade kohta.

3.5   Konkursi korraldajad aitavad võimaluse korral ka teiste heatasemeliste väikeobjektide tiražeerimisele ning müüki vastavalt autori ja konkursikorraldaja omavahelisele lepingule.

3.6   Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada konkurss ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt konkursil osalejatele meedia vahendusel.

3.7   Kõik konkursist tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

 

       Konkursi ajakava

       30. jaanuar 2012 - konkursi väljakuulutamine

       2. aprill 2012 - konkursi tööde esitamise tähtaeg

       4-9. aprill 2012 - hindamiskomisjoni töö

       14. aprill 2012 - võitjate väljakuulutamine

       mai - nominentide näitus

       september - võimalus osaleda Habitare messi väljapanekus Soomes

                                       

     Lisainfo: edl@edl.eemunkadetagune@gmail.com