2010 alustati Eesti Disainerite Liidu initsiatiivil Tallinna kasutajasõbralikumaks muutmist projektiga Cities For All – Tallinn For All, mis kuulus Euroopa innovatsioonifestivali IF… programmi. Algatuse eesmärk oli läbi praktilise kogemuse ja sotsiaalse kaasatuse saavutada käegakatsutavad tulemused linna ligipääsetavamaks ja mugavamaks muutmisel. Ainult nii on võimalik anda praktilist koolitust tudengitele, juhtida avalikkuse ja arvamusliidrite tähelepanu teatud valupunktidele linnakeskkonnas ning Design For All metodoloogiale, mille eesmärk on propageerida hea disaini põhimõtete rakendamist kogu tehiskeskkonna kujundamisel ja keskkonna muutmisel kõigile avatuks ja inimväärseks. Täna tegeletakse liiga vähe vanurite ja erivajadustega inimeste vajaduste kaardistamisega.

 

Esmakordselt kogunesid Rotermanni kvartalisse eesti ja prantsuse tudengid, disainerid, välismaised ja kohalikud eksperdid, linna ning erivajadustega inimeste esindajad 2010.a septembris Disainiöö festivali raames. Alustati Tallinna kaardistamisega, hinnati kõnniteede ja sissepääsude vastavust lapsevankrite ja ratastoolidega liikumiseks, analüüsiti transpordisüsteemi, auditeeriti infosüsteeme (sildid, viidad); jälgiti avaliku teenuse kvaliteeti (näit infopunktid); kontrolliti, kui lihtne on turistil sadamast või lennujaamast eksimata oma hotelli jõuda jne. Töötoas osales 80 huvilist, jaguneti teemade kaupa ning paari päeva jooksul liiguti gruppides mööda linna. Töögruppides oli erineva disainivaldkonna tudengeid,  füsioterapeute ja erivajadustega inimesi-pimedaid, ratastooliinimesi ja teiste puuetega isikuid. 3 päeva jooksul kaardistati Tallinna põhilised ligipääsetavuse probleemid ning õpiti palju inimeste käitumisloogika kohta.

Eesmärgiks oli aasta jooksul projekteerida kümmekond uut toodet või teenust - ligipääsetavuse lahendust, uut ärimudelit jm. Tudengid tegid mentorite juhendamisel algust lahenduste välja- töötamisega ning töögrupid suhtlesid vastavas interneti keskkonnas ning kohtusid teist korda rahvusvahelisel seminaril Mobility 2011. a mais, kus tutvustati juba tööjärgus olevaid projekte ning testiti neid kasutajate ja teiste konverentsist osavõtjate seas. Projekti on olnud kaasatud Design For All mõtteviisi kandjad erinevatest riikidest, nende seas EIDD Design For All Europe president Finn Petren ja Pete Kercher. Mentoritena viibisid Tallinnas Francesc Aragall Barcelonast, kelle arvele võib panna saavutuse, et Barcelona on 90% ligipääsetav, valdavalt kõikide kõnniteede ja sõiduteede vahel on kaldteed, mis võimaldavad valutult liigelda nii lapsevankri, kohvri või ratastooliga. /intervjuu/. Väga intensiivsed töötoad toimusid Julia Cassimi juhendamisel, kes on omandanud pikaajalise kogemuse Londoni Royal College of Art Helen Hamlyni keskuses. Itaalia disainer ja EIDD Design For All Europe asepresident Avril Accolla vahendas kogemust, mida ta on omandanud tootearendusprotsessides.

Tudengid käsitlesid järgmisi teemasid:

·       kuidas on olukord teeleidmisega Tallinnas

·       kas tänavamööbel on valmistatud ka erivajadustega inimesi arvestades

·       kui ligipääsetavad on avalikud tualetid

·       millisel tasemel on avalik teave ja objektide märgistamine

·       kas eksisteeriv ühistranspordi infograafika on informatiivne

·       kuidas eristada madalapõhjalisi busse jne.

Samuti hinnati olemasolevate linnakaartide ja transpordiskeemide efektiivsust. /Kristjan Mändmaa ja Norman Orro/

 

Üheks tähtsaks teemaks on LIGIPÄÄSETAVUS, mis on Tallinnas kõrgete kõnniteeäärte, munakivide ja puuduliku info tõttu raskendatud. ’’Oleme koostöös Eesti Liikumispuudega Inimeste Liiduga kaardistanud aastatel 2007 – 2010 ligipääsetavuse olukorra peamistel turismimarsruutidel (Toompea, all-linn, Kadriorg, Pirita), informeerinud tulemustest Transpordiametit, Kommunaalametit, linnaosavalitsusi ning vaatamisväärsuste, turismiobjektide jms haldajaid/omanikke,’’ annab ülevaate Tallinna linna senistest tegevustest Leelo Ilbis, Ettevõtlusameti turismiosakond arenduse juhtivspetsialist.

 

Disaini- ja inseneritarkust ühendades püüavad disainitiimid luua ligipääsuvõimalused Tallinna populaarsetele objektidele. Kõikides tegevussuundades toimub pidev koostöö ka linna esindajatega, et tehtu riiulile tolmuma ei jääks, vaid leiaks reaalseid võimalusi ellurakendamiseks. Üheks väljakutseks sai  kinode ligipääsetavuse auditeerimine. Filmifestival PÖFF soovib oma külastajatele pakkuda täiuslikku teenust ning pöördus meie töörühmade poole koostööettepanekuga. Tudengid ja testgrupp, mis koosnes erineva puudega inimestest, külastasid kinoseansse ja avaldasid arvamust, kuidas kinoskäik mugavamaks muuta.

 

Prantsuse tudengitest koosneva töögrupi väljakutse oli ajendatud sotsiaalse disaini puudulikkusest, ebaturvalisest ja ebamugavast infrastruktuurist. Ei läinud kergesti linnas orienteerumiseks mõeldud uute navigeerimistoodete disainimine turistidele ja pimedatele. Toote testimisel kasutajate poolt puutusid tudengid kokku paljude uute õpetlike seisukohtadega, mida toote disainimisel on vaja arvestada.


Cities For All−Tallinn For All projekti raames toimus linnakodanikke kaasav Gulliver Map (J. Swifti romaani järgi), mis on Jaapani arhitekti Junzo Okada algatatud projekt konsensuse leidmiseks kodanike ja linna vahel linnakeskkonna parandamiseks.

Vabaduse väljakule paigutatakse 21.09.2011 hiigelsuur linna kaart, kuhu erinevas vanuses inimesed märkisid oma linnaga seotud meeldivaid ja vähemmeeldivamaid elamusi, sealhulgas pöörati tähelepanu ligipääsetavuse ja funktsionaalsuse probleemidele. Eelnevalt olid grupp tudengeid viinud läbi küsitluse linnaelenike seas, et välja selgitada kõige aktuaalsemad probleemid. Projekti viisid läbi tudengid, vabatahtlikud ja disaineritest juhendajad. Projekti on läbi viidud tulemuslikult mitmes linnas, viimati Kataloonias. Tulemused antakse analüüsimiseks ja otsuste tegemiseks linnale. Projekti tulemused aitavad loodetavasti märgata ka erivajadustega inimeste muresid ning linnaplaneerijatel õigeid otsusi teha linna paremaks muutmisel.    

Partnerid:

Tallinna linn

SA Tallinn - Euroopa Kultuuripealinn 2011

Eesti Kunstiakadeemia (EKA)

IT Kolledž

Mainori Kõrgkool

TÜ Pärnu Kolledž

Tallinna Transpordiamet

Tallinna Kommunaalamet

Tallinna Ettevõtlusamet

Puuetega Inimeste Koda

Tallinna Liikumispuuetega Inimeste Koda

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Design Management OÜ

EIDD (Institute for Design and Disability - Design For All Europe) 

Projekti toetasid KULKA, Ettevõtlusamet, PROINNO Europe, NOKIA.