Eesti Disainerite Liit (EDL) osaleb Inglismaa, Itaalia, Taani ja Hollandiga üle-Euroopalises projektis „European House of Design Management„ (Euroopa Disainijuhtimise Koda – EHDM), mille eesmärgiks on avaliku sektori disainijuhtimise võimekuse arendamine ja vastavate abivahendite ning metoodikate loomine. 

EDL võttis fookusesse tervishoiuteenused Eestis ning projekti läbiviimiseks moodustati Eesti Tervishoiudisaini Ühendus, kes piloteerib disainijuhtimise metoodikat kolmes valitud perearstikeskuses: Linnamõisa, Sinu Arst ja Järveotsa perearstikeskustes. Projekti juhtrühma kuulusid Ilona Gurjanova (Eesti Disainerite Liit, Design Management OÜ), Ain Aaviksoo (HealthIN, Tallinna Tehnika ülikool) ning Martin Pärn (Iseasi, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool). Lisaks osalesid projekti läbiviimisel Eesti Kunstiakadeemia vilistlased ja üliõpilased Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžist. 

Projekti tulemusena otsitakse koos perearstide ja perearstikeskuste personali, meditsiini- ja disainispetsialistide ning patsientidega võimalusi Eesti perearstiteenuse kvaliteedi parandamiseks eeskätt patsientide ootustest ja vajadustest lähtuvalt. Uurimisgrupid läbisid sarnase patsiendi teekonna kõikides perearstikeskustes, hiljem analüüsisid ühiselt leide ja tegid lahendusettepanekuid kõigi keskuste kohta lähtudes iga asutuse eripärast. Käesoleva projekti põhjal välja töötatud disainijuhtimise metoodikat on plaanis vastavalt saadud kogemusele edasi arendada, testida ning kasutada tervishoiu- ja sotsiaalteenuste parendamisel.

Projekti info