10 eelarvamust Design For All (= universal design, inclusive design) kohta:

1. KALLIS

Vastupidi, kui kaasata kohe kasutajaid disainiprotsessi, siis see ei ole kallis. Kulukas on ebapopulaarsete toodete ringitegemine.

2. BOORING (TÜÜTU)

Universaaldisainiga kaasneb innovatsioon. Disainiauhindu on selliste saavutuste eest saanud Toyota, Panasonic jt

3. KEHTIB AINULT FÜÜSILISTE OBJEKTIDE KOHTA

Design For All mõtteviisi saab rakendada igas disaini- või turusektoris, olgu selleks siis teenused, keskkond, kasutajaliides, pakend, graafiline disain. Veebilehed, elektroonilised menüüd, tarkvara, sildid, viidad jt infosüsteemid on samuti näited mitte füüsilisest tootest, kus rakendatakse Design For All põhimõtteid.

4. PUUDUTAB AINULT LIGIPÄÄSETAVUST JA PUUETEGA INIMESI

Paljud inimesed tunnevad diskrimineeritust mitte ainult vanuse või puude tõttu vaid ka sotsiaalset, majanduslikku, kognitiivset, füüsilist, vanuse või sooga seostuvat.

5. PUUDUTAB AINULT ABITEHNOLOOGIAT

Tegemist ei ole ainult spetsiaalse vajadusega või erividinaga. See on kõige laiemale üldsusele suunatud protsess. Trepiastmetele kohandatud lift on abiks ainult puudega inimesele, ligipääsetav lift on kasutatav kõigi poolt ja ei diskrimineeri kedagi.

6. SEE EI PUUDUTA MIND

Kõik saavad kasu universaaldisainist, kaasaarvatud Sina. Enamusel meist on mingi puue, kes on düslektik, kes lühinägelik, kellel allergia ja kellel murtud jalg. Universaaldisaini abil on võimalik pakendi avamine lihtsamaks teha, sildid-viidad kergemini arusaadavamaks ja teenused lihtsamini kasutatavaks.

7. SEE EI SEOSTU ESTEETIKAGA

Disainis mängib esteetika olulist rolli ja sellega peab iga uue lahenduse loomisel arvestama. Atraktiivne disain ja universaaldisain ei välista teineteist.

8. SEE ON MÕELDUD VÄIKESE TURUNISHI JAOKS, VANURITELE

Universaaldisaini kaudu on võimalik avada uusi turunishe. Ennetades konkurentide tegevust on võimalik klientide arvamust kaasata tootearenduse varajasse faasi. Tänane väike turunish võib osutuda suureks juba homme.

9. JÄRJEKORDNE SÕNAKÕLKS

Universaaldisainil on ajalugu ja tulevik. Tänaseks on see sisse kirjutatud seadusandlusesse. Design For All ei ole mingi järjekordne disainiliikumine vaid aina suureneva tähtsusega mõiste sel sajandil.

10. PUUDUTAB AINULT AVALIKKE TEENUSEID

Samaväärsed avalike teenustega on eraettevõtluse poolt pakutavad tooted ja teenused, mida kasutavad laiad inimgrupid. Mobiiltelefonid, veebilehed, pakendid, jaekaubandus, transport jne. 


"Innovating with People. The Business of Inclusive Design".  Norwegian Design Council